Algemene voorwaarden van het CashLabz Hedgefonds

 

Verdiep je voorafgaand aan een investering altijd in de risico’s! Investeer nooit meer geld dan je je kunt permitteren te verliezen. Investeren in het fonds van CashLabz brengt een gemiddeld hoger risico met zich mee.  Je belegt buiten toezicht van de AFM.

CashLabz is een bedrijf dat beleggingsaanbevelingen creëert volgens bepaalde strategieën op de valutamarkt. Deze beleggingsaanbevelingen kunnen via signalen automatisch gekopieerd worden op een copytrading platform. Op de diensten en informatieverstrekking van CashLabz zijn deze disclaimer en voorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, onze diensten en/of informatie, ga je als (potentiële) klant automatisch akkoord met deze disclaimer en voorwaarden.

CashLabz is een partner van Robogroup Fzco. Robogroup stelt de fondsmanagers beschikbaar die handelen in het CashLabz fonds.

CashLabz is gespecialiseerd in het analyseren van de markt en het creëeren van beleggingsaanbevelingen. Aanbevelingen hebben betrekking op de valutamarkt (forex). Op de valutamarkt wordt gehandeld met hefboom. Dat is risicovol. Het is belangrijk dat je hier als (potentiële) klant goed onderzoek naar doet en begrijpt hoe dit werkt. Het is mogelijk om jouw gehele investering te verliezen. Investeer daarom niet met geld waarvan je je niet kunt veroorloven om dat te verliezen. Circa driekwart van de retail beleggers verlies geld met forex traden. Ook de strategieën van CashLabz hebben op zijn tijd te maken met verliezen. Dat is inherent aan het traden op de valutamarkt. Beleggingsaanbevelingen leiden via signalen tot het automatisch kopiëren van orders. Ingrijpen na afloop van het plaatsen van een order kan slechts door achteraf de order te sluiten, te wijzigen of een tegengestelde order uit te voeren. Niet CashLabz, maar jijzelf bent verantwoordelijk voor jouw beleggingen en keuzes. Standaard volg je orders 1-op-1. Alle orders en transacties die uitgevoerd worden op het trading account van de cliënt, zijn op initiatief van en voor risico van de cliënt en de eventuele mederekeninghouder. Je kunt op elke moment het copytraden starten of stoppen. Wel kan een storting of opname enige tijd duren, voordat deze verwerkt is. Vaak is dit binnen 48 uur, echter kan dit termijn door eventuele technische problemen of storingen niet gegarandeerd worden. Win naar eigen inzicht en behoefte onafhankelijk (beleggings)advies in. Door gebruik te maken van de diensten van CashLabz verklaar je als (potentiële) klant dat je voorafgaand voldoende hebt onderzocht of jouw beleggingsprofiel aansluit bij het risico van de gekozen signalen en dat jij die risico’s accepteert.

CashLabz is zelf geen copytrading platform, broker, financieel adviseur, of vermogensbeheerder. De diensten en informatie die we aanbieden, vormen geen beleggingsadvies. CashLabz stelt alleen beleggingsaanbevelingen vanuit eigen inzicht beschikbaar die via signalen op een copytrading platform gekopieerd kunnen worden. Er is nooit garantie dat deze signalen of belegginsaanbevelingen juist zijn. Beleggingsaanbevelingen zijn algemeen van aard en niet toegespitst op de situatie van de individuele belegger. Er wordt niet beweerd dat beleggingsaanbevelingen winsten of verliezen gaan opleveren. Resultaten behaald uit het verleden zijn ook geen garantie voor de toekomst.

De beleggingsaanbevelingen zijn enkel voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan om de aanbevelingen van CashLabz te vermenigvuldigen, openbaar te maken, door te verkopen, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen aan en/of te delen met derden. De klant is een boete van €10.000,- per overtreding verschuldigd aan CashLabz als de klant de aanbevelingen van CashLabz vermenigvuldigd, openbaar maakt, door verkoopt, gebruikt voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking stelt aan en/of te deelt met derden. CashLabz is te allen tijde gerechtigd om het verstrekken van beleggingsaanbevelingen stop te zetten en/of het trading account van de klant los te koppelen van het copytrading systeem, zonder gehouden te zijn tot betaling van enige schadevergoeding aan de klant.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft voor het uitbrengen van beleggingsaanbevelingen transparantie-eisen opgesteld. CashLabz volgt het transparantieregime voor zover dat van toepassing is op geautomatiseerde beleggingsaanbevelingen vanuit analyse naar eigen inzicht. Het (geautomatiseerd) geven van beleggingsaanbevelingen kent geen prospectus- en vergunningsplicht van de AFM. Je belegt dus buiten AFM-toezicht. Hierom dien je zelf, voorafgaand aan het koppelen van je handelsaccount aan die van CashLabz, te beoordelen of het risico wat hiermee gepaard is aansluit bij jouw situatie, wat betreft de bijbehorende risico’s en benodigde kennis en ervaring. De broker, waar je een trading account (handelsaccount) aanmaakt en de orders van ons kopieert, is buiten Europa gevestigd. Wel heeft de broker een licentie en staat onder toezicht van de International Financial Services Commission (IFSC). Mits klanten zelf het initiatief nemen, is het conform MiFID II voor brokers buiten Europa toegestaan om de gevraagde diensten aan te bieden. Bij het aanmaken van een account bij de broker wordt je derhalve gevraagd om te verklaren dat je het account op eigen initiatief opent en je ervan bewust bent dat de broker buiten Europees toezicht en wetgeving opereert. Aanvullend op de regulering door de IFSC heeft de broker eigen beschermingsmaatregelen genomen zoals negatieve balansprotectie. Lees de voorwaarden goed door voordat je ze op de website de broker accepteert en van deze dienst gebruik maakt.

Je maakt op eigen initiatief een account aan bij de broker van het copytrading platform en abonneert je zelf op het kopiëren van orders op jouw eigen trading account. Het copytrading platform en broker staan volledig los van CashLabz als bedrijf. Deze diensten zijn over en weer afgescheiden en zelfstandig te gebruiken. Voor zowel het aanmaken van een trading account en het abonneren op het kopiëren van orders, gelden de voorwaarden van het copytrading platform en broker. Tijdens het aanmaken van een account en het abonneren op orders die CashLabz zelf uitvoert, krijg je informatie over deze voorwaarden van het copytrading platform en broker. Lees deze goed door voordat je ze op de website van het copytrading platform en broker accepteert en van deze dienst gebruik maakt. Woon je in België? Sinds 18 augustus 2016 is de commercialisering van forex in België door de FSMA verboden. CashLabz beoogt op geen enkele wijze om inwoners van België zich te laten abonneren op het kopiëren van beleggingsaanbevelingen van onze bots via het copytrading platform.

Voor het copytraden van signalen betaal je een performance fee (prijs op basis van prestatie). De performance fee is 35% van de gemaakte winst met jouw investering. De performance fee is een percentage van de winst die je maakt op je trading account. Er zijn geen opstartkosten. De performance fee wordt volgens het high-watermark-principe over de nettowinst berekend. De volledige fee betaal je pas zodra in een volgende week de eventuele drawdown of verlies is terugverdiend. De verschuldigde fee wordt automatisch en wekelijks van jouw account rechtstreeks op de rekening van CashLabz gestort. De performancefee is inclusief 21% BTW. Mocht je een Automatisch handelen kan leiden tot veel individuele transacties. De bijbehorende transactie- en rente(swap)kosten die de broker in rekening brengt, kunnen een negatieve invloed hebben op het rendement. CashLabz heeft geen invloed op de hoogte van de transactie- en rente(swap)kosten die een broker in rekening brengt. Deze kosten zijn in te zien op de website van de broker. Afhankelijk van de wijze waarop jij klant bent geworden bij de broker, kan de broker een deel van jouw betaalde transactiekosten gebruiken als affiliatevergoeding aan derden. Hoewel jij daar niet extra voor betaalt (de broker staat in dat geval een deel van zijn inkomsten af), is het wel goed om je dit te realiseren.

In de ruimste zin van de wet is CashLabz niet aansprakelijk voor de kwaliteit, nauwkeurigheid, volledigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of tijdigheid van de informatie die wordt verstrekt, de beleggingsaanbevelingen die worden gedaan en/of orders die worden gekopieerd via het copytrading platform op het tradingaccount van de klant. Evenmin is CashLabz aansprakelijk voor enige directe, indirecte, gevolg-, incidentele of andere schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de informatie die we verstrekken en orders die door gebruikers gekopieerd worden (inclusief, maar niet beperkt tot, gederfde winst, verlies van kansen, handelsverliezen en schade die kan voortvloeien uit enige onnauwkeurigheid of onvolledigheid van deze informatie). De dienstverlening van CashLabz en de werking van de signalen en beleggingsaanbevelingen die worden verstrekt door CashLabz vinden online plaats. Hier zijn bepaalde risico’s aan verbonden, waaronder vertraging in systemen of servers, technische storingen, onjuistheden in (de getoonde) informatie en berekeningen dan wel berekeningswijzen of cyberaanvallen. CashLabz is niet aansprakelijk voor enige schade, uit welke aard dan ook, als gevolg hiervan.

 

nl_NLNederlands